ZESPÓŁ GEOFIZYKI WYKONUJE

Opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym:
  • Dokumentacje geologiczne badań geofizycznych dla rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.

Opracowania nie wymagające przyjęcia (zatwierdzenia) przez odpowiedni organ:
  • Projekty badań geofizycznych dla rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych,

  • Raporty z badań geofizycznych,

  • Analizy i ekspertyzy z wykorzystaniem badań geofizycznych, dotyczące m.in.:
  • charakterystyki warunków hydrogeologicznych
  • określenia wielkości strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w rejonie inwestycji mogących zanieczyszczać wody podziemne,
  • możliwości lokalizacji ujęć wód podziemnych.


 
Copyright - 2006 - M.S.